Základné typy úradných prekladov

Medzi základné typy dokumentov vyžadujúcich odborný preklad môžeme zaradiť:

  • preklady vysvedčení / diplomov,
  • preklady rodných / sobášnych / úmrtných listov a
  • preklady výpisov z registra trestov či preklady obchodného registra.

V reále je škála dokumentov vyžadujúcich preklad omnoho širšia a zahŕňa množstvo rôznych sfér.

Príkladom sú preklady manuálov, preklady brožúr, preklady internetových obchodov, preklady článkov, preklady návodov na použitie, ale aj preklady zdravotnej dokumentácie, či preklady technickej špecifikácie.

Z finančnej sféry by sme poukázali na preklady auditov, preklady finančných výkazov, preklady účtovnej závierky preklady finančnej správy a pod.

Typy úradne prekladaných odborov

Ako sme už spomenuli, úradné preklady zvyknú byť vyhotovené pre rôzne odvetvia. Pripravili sme si pre Vás zoznam tých najčastejších:

architektúra, automobilový priemysel, bankovníctvo, ekonómia, elektronika, financie, gastronómia a hotelové služby, chémia a chemický priemysel, kožušníctvo, medicína, nehnuteľnosti, obchod, obuvníctvo, patentové právo, počítače, poľnohospodárstvo, právo, stavebníctvo, strojárstvo, šport, telekomunikácie a mnoho ďalších.