Aká je cena prekladu?

Na to, aby sme vám vedeli stanoviť presnú cenu prekladu, potrebujeme dokument vidieť.